จาก :

นาย นาง นางสาว

* ชื่อ :  
* นามสกุล :  
ที่อยู่ :  
โทรศัพท์ :  
 แฟกซ์ :  
*อีเมล์ :  
*ข้อความ :  
   

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ๊กซ์ พี เอส บิสซิเนส
379, 381 ซอยสะแกงาม 39/1  
ถนนบางขุนเทียน แขวงบางขุนเทียน  
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2892-1914 - 5  
โทรสาร. 0-2892-1913  
โทรศัพท์มือถือ 086-448-8653

 

X.P.S Business Ltd.,Part.
379, 381 Soi Sakae Ngam 39/1 Bangkhunthien Rd., Samaedum, Bangkhunthien, Bangkok 10150
Tel.0-2892-1914 - 5
Fax.0-2892-1913
Mobile.
086-448-8653

XPS111

 
 


X.P.S.BUSINESS LTD., PART.

379, 381  ซอยสะแกงาม 39/1 ถนนบางขุนเทียน แขวงบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
Tel. 02-892-1914-5 Fax. 02-892-1913 Moblie. 086-448-8653
E-mail: xpsbusiness@yahoo.com